Egzamin 2007

Do egzaminu przystąpiło ponad 520 tys. uczniów III klas z blisko 7 tys. gimnazjów w całym kraju.